Pogoji poslovanja

 SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Splošni in posebni pogoji ter določila so sestavni del vseh aranžmajev in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta Agencija Manager d.o.o., Šaleška cesta 20 , Velenje (v nadaljevanju TA) oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. 

 Kot priloga so javno dostopni podatki v njeni zadnji verziji na www.agencija-manager.com

Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

Za veljavno verzijo se šteje verzija, objavljena na www.agencija-manager.com v njeni zadnji verziji, ali najkasneje v času prijave potnika.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedena v programu.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu/spletni pošti naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve TA in se nanj nanašajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe in kataloge veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji.

TA nima vpliva na splošne pogoje poslovanja in poslovne odločitve partnerjev, za katere veljajo posebni pogoji poslovanja. Še posebej opozarjamo, da so le-ti lahko drugačni od SPP ki veljajo v R Sloveniji in EU.

Potnik se s prijavo na tovrstne aranžmaje eksplicitno strinja s temi pogoji, ter uveljavlja vse svoje zahtevke pri organizatorju teh potovanj.

Splošni pogoji se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nanašajo tudi na uporabnike spletne strani.

POMEMBNO – PRED POTOVANJEM

Pomembno: pred vsakim potovanjem svetujemo, da še dodatno preverite morebitne omejitve. Potovanja so lahko dovoljena le za določene namene, turistična potovanja pa so morda izvzeta. Več podrobnosti najdete na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Posebni pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del splošnih pogojev in so vam na voljo v spodnjih rubrikah: INDIVIDUALNE POČITNICE (FIT- FREE INDEPENDENT TRAVELLER), KRIŽARJENJA, POČITNICE Z LETALOM, za aranžmaje KJER TA NI ORGANIZATOR.

PRIJAVE

Ob prijavi TA in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.  Uradni nosilci pogodbe so zapisani pod potnike, potreben je vsaj en podpis ali pisna potrditev.

Prijava je za potnika zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 45,00 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja TA, so unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici TA ali pri pooblaščeni agenciji oz. ko TA prejme plačilo na transakcijski račun TA. Stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 35 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Za rezervacije nekaterih križarjenj, hotelov, predsedniških suit ter butičnih rezortov, se poravna zadnji obrok lahko tudi 65 dni pred odhodom oz. lahko tudi še prej pač glede na  pogojev posamezne namestitve.

Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Potnik lahko plača turistični aranžma ali druge storitve TA z gotovino ali z nakazilom na poslovni TRR  turistične agencije. V primeru vračila plačila TA v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če oz. ko je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Možnost plačila na obroke. Za  informacije se obrnite na našo poslovalnico.

 

CENE

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa ali poslane ponudbe. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

TA si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.

O morebitni spremembi cene potovanja TA potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.

TA lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov.

V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom. Slednje velja pri skupinskih odhodih, kjer se računa cena glede na število udeležencev ter ne na personalizirana potovanja s fiksnim številom udeležencev.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na 140 potnikov in za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen z zvezdico pa pomeni, da mora biti prijavljeno najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta. Agencija Manager lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru Agencija Manager ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem.

Za postopek rezervacije kart preko sistema Eventim obračunavamo obdelavo v višini 3€.

Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.

 

 

 

DARILNI BONI

V poslovalnici so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v katerikoli poslovalnici, ki sodeluje z našo TA.  Darilnih bonov ni možno zamenjati za gotovino.

 

STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja in DDV. Vsebina storitev je vpisana v pogodbi.

 

DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna prehrana ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna soba, soba z balkonom, parkirišče, vizumi, letališke pristojbine, včasih takse na Maldivih za otroke v kolikor je namestitev za otroke brezplačna ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim razpisanim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

TA lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru TA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA PAKETNIH POTOVANJ

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. Naslovi drugih izvajalcev storitev so na voljo v TA  ali pri vodji potovanja. V primeru drugih organizatorjev potovanj nastopa TA kot posrednik.

V primeru trenutne nelikvidnosti organizatorja potovanja, vam TA kot organizator, skladno z veljavno zakonodajo, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje.

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA IN PRAVICA POTNIKA

V primeru insolventnosti, vam TA kot organizator, skladno z zakonodajo in zakonom o varstvu potrošnikov, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj. V navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži ustrezno dokazilo. V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav.

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, Enota za odnose s strankami,

Asistenčno – storitveni center Telefonska številka: 080 2864

 

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA TER OSTALE POTNIKOVE PRAVICE

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki (dokument ali če ni drugače možno preko elektronske pošte, sms sporočila ipd. kar dokazuje odpoved), sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TA pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan TA povrniti stroške prijavnine v višini 13,00 € na pogodbo. Tukaj gre za počitnice, ki niso vezane v paket ter imamo z njimi direktne pogodbe (torej namestitve z lastnim prevozom v Sloveniji ali na Hrvaškem ter ne vključuje visoke sezone prodaje aranžmaja za destinacijo in butične rezorte, kjer so namestitve izredno omejene).

Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

OSNOVNA LESTVICA ODPOVEDI 

(praktični primer je hotelska namestitev v Sloveniji)

-do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja,

-44 do 31 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,

-30 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,

-14 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,

– 10dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100%

Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

 

Lestvica odpovedi v primerih, ko TA ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji, kateri obveljajo sicer po pogojih organizatorja potovanja. Informativno, vsaka storitev se gleda po svojih pogojih, kot velja za letalske karte, da nastane skoraj 100% strošek ob narejeni rezervaciji:

-do 65 dni – 30% cene aranžmaja,

-64 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,

-34 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je strošek odpovedi lahko tudi 100% že na dan nakupa.

Lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):

-do 65 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja, ko gre za klasične sobe (višji standardi namestitev imajo že tukaj 50% strošek kot so npr. vile z bazeni, suite ipd. glede na omejenost namestitev v posameznem rezortu ter enako velja za datume, ki so v visoki sezoni, posebno čez praznike skozi leto)

-64 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,

-44 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,

-25 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,

-15 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

Če malo poenostavimo tukaj razumljivost s primerom, ker gre za individulane pakete po meri pri nas kar v večini rezervacij.

Primer 1 :Stranka rezervira počitnice na otoku Zanzibar. Naredili smo po željah stranke letalski prevoz, transfer ter hotel. Stranka se odloči, da odpove potovanje brez rizika odpovedi 90 dni pred pričetkom potovanja. Letalske karte, lahko vrnemo samo takse, v kolikor nam agencija za letalske karte to odobri (ker moremo upoštevati njihove pogoje in po navadi se lahko vrnejo letališke takse, medtem ko se ne vrne provizija na karte), transfer se lahko pogajamo, če ne gre za letalske transferje (npr na sosednje otoke ali posebne zasebne transferje) ter nato moramo upoštevati pogoje odpovedi hotelske verige ( v večini primerov je 65 dni do odhoda 20% strošek, nato pa s 65 dnevi pred odhodom 30%, pri butičnih rezortih ali namestive višje kategorije (suite, predsedniški appartmaji, vile ob plaži, sobe z bazeni ipd) pa je že s 65 dnem lahko 50% strošek,… ter tako dalje po lestvici kot je zapisano zgoraj). Tako se lahko zgodi, da čeprav odpoveste 90 dni pred odhodom, kar je še veliko dni pred odhodom, da izgubite zelo velik delež vplačanega zneska. Seveda pa je jasno, da naj gre za 1000 eur ali pa 20.000 eur, če ostanemo doma, nam je žal vsakega eur v ta namen. Zato stranke spodbujamo, da se odločijo za zavarovanje riziko odpovedi, ki se lahko opravi pri nas ali pa si stranka naredi zavarovanje sama na kateri izmed zavarovalnic v max 72 urah od potrjene in podpisane pogodbe. 

Primer 2 :Lahko se tudi zgodi, da delamo  rezervacijo počitnic na Zanzibarju in izberemo drugega organizatorja npr. agencije Kompas, nemške TUI in/ali drugih organizatorjev ko so počitnice že oblikovane v paket ,kjer  je letalski prevoz že vključen in točno določeno letališče, datum in ura poleta, potnik pa lahko izbira le med  namestitvami. Torej s potnikom izberemo program drugega organizatorja, potem moramo ob odpovedi upoštevati njihove pogoje odpovedi v celoti, kjer se lahko posebno pri tujih agencijah pripeti, da so stroški visoki. 

 

 

LESTVICA ODPOVEDI ZA KRIŽARJENJA, PO POGOJIH KRIŽARK (povzeto po pogojih organizatorja križarjenj):

Prikazane lestvice spodaj so informativne narave, saj se odpovedni roki glede na posamezne akcije lahko močno razlikujejo, zatorej potnike vedno naprošamo, da se o tem podatku posvetujete takoj, ko začutite skrb nad možnostjo, da pride do odpovedi, da lahko skupaj najdemo ustrezno rešitev. Splošno pa veljajo pogoji spodaj, ki so ponovno poudarjam, ves čas spreminjajo in se jih ob podpisu pogodbe sproti preveri. V izogib nevšečnostim, je vedno najboljša možnost zavarovanja rizika odpovedi (osnovno ali razširjeno kritje).

Če so na križarjenja vezane letalske karte, je strošek letalskih kart 100% ob podpisu pogodbe, prav tako veljajo drugačni pogoji za doplačila kot so hoteli, transferji…

1.    POTNIKOVA ODPOVED

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni obliki. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan TA povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € na pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni lestvici. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode Costa in MSC)

– do 90 dni pred odhodom so storno stroški 150 € na potnika (za ostale ladjarje 30% vrednosti potovanja)

– od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;

– od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;

– od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

– 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške takse)

INDIVIDUALNI ODHODI

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:

Basic tarifa:

– do 45 dni pred odhodom so storno stroški 25% od vrednosti potovanja € na potnika;

Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:
– do 60 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;

– od 59 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;

– od 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;

– od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;

– od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;

– od 5 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:

– do 90 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;

– od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;

– od 59 dni do 52 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;

– od 51 dni do 35 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;

– od 34 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti po- tovanja;

– od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Križarjenja v MSC Yacht club kabinah (ne glede na dolžino križarjenja):

– do 120 dni pred odhodom plača vsak potnik 100 €;

– od 119 dni do 90 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;

– od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;

– od 59 do 30 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti po- tovanja;

– od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti po- tovanja;

– od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Posebne pogoje, ki veljajo za križarjenja okoli sveta dobite v posloval- nici.

 

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Royal Caribbean in Celebrity Cruises:

Križarjenja ki trajajo 1 – 4 noči:

– do 75 dni pred odhodom potnik plača 30% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

– od 74 dni do 61 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

– od 60 dni do 31 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

– 30 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja Križarjenja ki trajajo 5 noči ali več:

– do 90 dni pred odhodom potnik plača 25% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

– od 89 dni do 75 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

– od 74 dni do 61 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

– od 60 dni do 31 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

– 30 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

*depozit znaša 100 Eur po osebi za križarjenja 1 – 4 noči, 250 € po osebi za križarjenja 6 – 8 noči, 450 € za križarjenja 9 noči ali daljša

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line: 

– do 41 dni pred odhodom potnik plača 20% od vrednosti potovanja;

– od 40 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 35% od vrednosti potovanja;

– od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

– od 14 dni do 8 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti po- tovanja;

– 7 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America Line:

Grand World; Grand Voyages; segmenti Grand World or Grand Voya-ge; 

29-50 dnevni Hawaii, Tahiti & Marquesas; Incan Empires; Amazon

Explorer; 30+ dni Europe Transatlantic ali segmenti 30+ dnevnega Eu- rope Transatlantic križarjenja; Africa Explorer in Far East Explorer

– od 120 dni do 91 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

– od 90 dni do 76 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja;

– 75 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

Vsa Holiday; Australia; New Zealand; South Pacific; Asia; Prinsendam Europe; South America in Antarctica križarjenja. Caribbean; Panama Ca- nal; Mexico; Canada & New England; Pacific Coastal; Pacific Northwest; Alaska and Alaska Land+Sea Journeys; Europe (razen Prinsendam Europe, 30+ dni Transatlantic in segmenti 30+ dni Transatlantic) in 27- dni ali krajša križarjenja po Havajih

– od 90 dni do 64 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*

– od 63 dni do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

– od 42 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

-21 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Pullmantour Cruises:

– do 90 dni pred odhodom potnik plača 40% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*;

– od 89 dni do 57 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja;

– od 56 dni do 43 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

– od 42 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 85% od vrednosti potovanja;

-14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Princess Cruises:

– do 60 dni pred odhodom potnik plača 20% od vrednosti potovanja* oz. min. 100 € po osebi;

– od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja*;

– od 44 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja*;

– od 14 dni do 8 dni pred odhodom plača potnik 80% od vrednosti po- tovanja*;

-7 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja*

*strošek se obračuna tudi na pristaniške takse in pristojbine.

 

V okviru različnih akcij in promocij se lahko stroški odpovedi razlikujejo.

Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.

 

 

 

Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

– če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;

– če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;

– če nima veljavnih dokumentov in mu je zaradi tega zavrnjeno vkrcanje (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni splošni pogoji odpovedi.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.

 

KONČNA DOLOČILA ODPOVEDNIH STROŠKOV

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe ali del paketne ponudbe tudi nakup letalskih vozovnic, ima TA  poleg 100% stroškov odpovedi (v kolikor ni drugače določeno v pogojih posameznega letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s TA, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

– od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od potovanja;

– od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75% od potovanja;

– 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 %

Comfort in Deluxe tarifa:

– do 45 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika;

– od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od potovanja;

– od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od potovanja;

– od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od potovanja;

– 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 %

Križarjenje okoli sveta in njegovi deli:

– do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% cene križarjenja

– od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od potovanja;

– od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od potovanja;

– od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60 % od potovanja;

– od 19 do 14 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

– od 13 do 10 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednoti potovanja;

– 9 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % »Last minute deal« tarifa:
– 100% storno stroški od dneva potrditve do odhoda Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna TA potniku administrativne stroške v višini 20,00 €. Če sprememba brez odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 31 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Ta zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.

 

BREZPLAČNA ODPOVED – ODSTOPNINA

Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje?

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.

Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v poslovalnici ter na spletni strani zavarovalnice.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije.

 S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da lahko ob odpovedi potovanja  nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

TA ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 20,00 € na prijavnico in zneska odpovednega rizika, v primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in odpovedni riziko. TA ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki (pošta, mail, sms), v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi, oziroma najkasneje 24 ur pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 24 ur pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

 

 

Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00).

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima TA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na volji v Agenciji Manager

Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

 

Dodatek, primer 3 :LOČITEV (ali prekinitev zveze) 

Ločitev strank med čakanjem na potovanje? Žal se tudi to velikokrat pripeti, saj mnoga potovanja rezerviramo leto vnaprej. Strankam skušamo v takšnih primerih pridobiti del vplačanega zneska nazaj zgolj na osnovi osebnih pogajanj  z organizatorji, ki pa so praviloma neomajni in  upoštevajo razpisana pravila.

 V  primerih, ko so rezervirani  letalski prevozi ,se moramo zavedati, da nastanejo 100% stroški ob podpisu pogodbe in je vračilo denarja nemogoče.

Zavarovanje rizika odpovedi s širokim kritjem, krije tudi ločitve zato kot vedno priporočamo, da se stranke odločajo za zavarovanje rizika odpovedi, ter se izognejo morebitnim večjim stroškom, saj le ti pri potovanjih v tujino vedno nastanejo in so redko nizki. V primeru ločitve, se kot upravičenca pogodbe upoštevata oba partnerja, saj pogodbo sicer podpisuje le en v imenu para/družine, ter lahko potovanje odpove katerikoli od njiju. V kolikor imajo stranke vplačano zavarovanje, ki krije odpoved zaradi ločitve, se vplačan denar vrne na TRR, iz katerega je bilo vplačilo narejeno oz osebi, ki je plačala. TA se ne odloča komu kaj pripada, to uredita zakonca med seboj sama, za odpoved potovanja pa je dovolj odpoved iz strani ene osebe, ki potrjuje ločitveni postopek. (dodatno opomba: Stranke lahko zaprosijo za spremembo datuma ali menjave nosilcev/imen vendar pri tem vedno nastanejo stroški, v večini povezani z letalskimi kartami. V tem primeru, se morata s spremembo strinjati obe stranki na pogodbi, sicer priporočamo odpoved potovanja ter ureditev nove rezervacije.) Ker se kot TA zavedamo, da gre za občutljive razmere, se poskušamo potruditi v najboljši moči, žal pa o tem ne odločamo samo mi, ampak vsi členi, ki skupaj sestavljajo paket in zato vnaprej opozorimo, da po pravilih ob ločitvi niste upravičeni do povračila stroškov, v kolikor vam široko zavarovanje rizika odpovedi, tega ne krije.

Uradno pa sledi odpovedni rok:

·       Odpoved potovanja zaradi ločitvenega postopka: 100% vplačanega zneska zgubite v kolikor nimate vplačanega širokega kritja rizika odpovedi od dneva rezervacije pri vseh potovanjih.

 

ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

TA si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Prav tako si TA pridržuje odpovedati potovanje, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov, glede na veljavna zakonska določila. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

-za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu, razen kjer je navedeno drugače,

-za potovanje na rednih letalskih linijah v Evropi – najmanj 25 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače,

-za potovanje na medcelinskih letalskih linijah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače,

-za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.

TA si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TA, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA.

TA si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TA ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. TA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da TA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja (razen TSC-ja letalskih kart, katere si vzame letalski prevoznik 15 eur/os). V primeru odpovedi potovanja s strani TA, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA potnika nemudoma obvesti. Če TA oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici. TA ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem TA  ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko TA namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. TA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. TA ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TA, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov TA v tem primeru potniku ne vrača. TA ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje TA pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar TA ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

 

OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE

Za potovanja v organizaciji TA potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5  dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/ voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanja in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Ta ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

PRTLJAGA

Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. TA ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 

TOČNOST PREVOZNIKOV

TA ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. TA ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. TA si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije.

Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas bomo o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču na check inu, prej izdamo le potrdilo o potrjenih letalskih vozovnicah, saj samih kart agencije več ne tiskamo saj večinoma letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.

V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Agencija je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke agencija ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

 

IZGUBA DOKUMENTOV

V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika oz. predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi TA pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, agencija ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.

Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

 

KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja.

Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE  – na kratko: tisti trenutek rešimo težavo, ko se težava pojavi/pokaže ali izpolnimo formular/pisno opredelitev na lokaciji o nezadovoljstvu, ki je nujen za  obdelavo  pritožbe ob prihodu domov.

Pa še spodaj na dolgo: 

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku organizatorja, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik TA ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. TA ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TA ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.

Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Agencija Manager, Šaleška cesta 20 c, 3320 Velenje ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale v kolikor ne boste dobili na mail potrditve prejetega maila. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zato določenem zakonskem roku, po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije TA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi TA ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem TA ni organizator potovanja, bo TA pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.

V primeru, da TA nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru TA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.

 

 

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

TA vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

Enako velja za uporabnike spletne strani www.agencija-manager.com

Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v TA.

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov

Kazalo

1.    Upravljavec zbirke osebnih podatkov

2.    Kategorije osebnih podatkov

3.    Nameni obdelave osebnih podatkov

4.    Čas hrambe

5 Varovanje osebnih podatkov

6.    Pravice uporabnikov

7.    Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

8.    Uporaba piškotkov

9.    Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih

10. Pravno obvestilo

 

1.Upravljavec zbirke osebnih podatkov Agencija Manager, d.o.o.

Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na vlasta.aljaz@agencija-manager.com

Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov .

2.    Kategorije osebnih podatkov

Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so: e-poštni naslov, ime in priimek ter naziv oz. spol, naziv podjetja, fizični naslov, telefon, mobilni telefon, rojstni podatki, podatki o osebnem dokumentu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne stran www.agencija-manager.com in e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov: e-poštni naslov, katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil, katere strani je obiskal na portalu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, katere strani je obiskal na portalu.

3.    Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec Agencija Manager d.o.o., bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov, in uporabnikov spletne strani, uporabljal za naslednje namene: za izvajanje pogodbe, za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem, za izvedbo nagradnih iger, statistične in tržne analize, sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov, obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti, neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev, segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku, prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4.    Čas hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5.    Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

6.    Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo: Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke, dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev, dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov agencije ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

7.    Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

8.    Uporaba piškotkov

Kot uporabnik spletne strani www.agencija-manager.com se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki: Google Analytics piškotki za analitične namene, Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje, Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje, Addthis piškotki za prika- zovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev, Piškotki – marketing avtomatizacija orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani. Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

9.    Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih: Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera.

10. Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na www.sanjske-pocitnice.si, so last agencije. Brez dovoljenja podjetja agencije se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Agencija ni odgovorna za morebitne težave pri delovanju spletne strani.

Agencija si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.agencija-manager.com saj je v prvi vrsti direktni kontakt s stranko najbolj pomemben in za katerga najbolj skrbimo.

 

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe TA je že vključen davek na dodano vrednost. 

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. 

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.agencija-manager.com, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v poslovni enoti.

 

POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER)

SPLOŠNA DOLOČILA:

Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med TA in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo v poslovalnici ter na spletni strani.

REZERVACIJA IN PLAČILO:

Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v poslovni enoti TA  in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati stroške rezervacije ter letalskih kart oz minimalno 30% cene, kadar gre za nižje cene. Preostali del potnik plača najmanj 35 dni pred začetkom potovanja.

Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 35 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja oz. po dogovoru, ki je zapisan med TA in stranko. Za potrditev rezervacije se vplača vrednost s katero si zagotovimo potrjeno rezervacijo, ob potrjeni rezervaciji (potrditev stranki iz naše strani v max 48h med delovnim tednom pon-pet) pa je potrebno vplačilo celotnega zneska.  100% strošek ob morebitni odpovedi nastane takoj ob podpisu, priporočamo zavarovanje rizika odpovedi, v kolikor do odhoda ni manj dni kolikor dovoljuje zavarovanje.

S strankami se lahko dogovorimo tudi o možnostih obročnega plačila, vendar vedno pod pogojem, da je zadnji obrok vplačan 35 dni pred potovanjem, ter so s prvim obrokom pokriti fiksni stroški letalskih kart.

 

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA NI ORGANIZATOR POTOVANJA (PRIMER REZERVACIJE PREKO TOUR OPERATERJA GULET ALI TUI, KOMPASA, PALME, AVANTURE, AGENCIJE VARD, NOMAGA,..IPD – TOREJ SE UPOŠTEVAJO NJIHOVI POGOJI)

V primerih, da TA ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da TA prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Ustrezna označba organizatorja je podana na dokumentih o potovanju, velikokrat pa je paket sestavljen iz večih različnih organizatorjev, ki so združeni v en paket (primer: organizator za letalski prevoz upošteva pravila letalskega prevoznika ter pravila svoje agencije, lokalni agentje v tujih državah združujejo ponovno različne organizatorje za skupek vseh storitev od transferjev, notranjih poletov, izletov, namestitev, porok,…) in smo mi kot TA napisani kot skupni organizator, čeprav je zadaj več organizatorjev, da lahko vsak zagotovi svoj del poti. Ker gre za logistični zalogaj in veliko dela usklajevanja prevzamemo vse delo mi kot TA in ponudimo paket storitev po vaši meri, da najbolj zadovoljimo Vaše želje v enem paketu.  Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja na katero se nanaša reklamacija in usklajuje pogoje vsakega posamezno (pogoji odpovedi so razloženi v rdeče obravanem naslovu zgoraj pod individialna potovanja (edini rdeči naslov)). Vsa potovanja, ki zajemajo potovanja/letovanja v tujino in zajemajo letalske karte ob rezervaciji potegnejo s seboj ogromen strošek, letalske karte skoraj 100% strošek ob morebitni odpovedi in strankam svetujemo zavarovanje rizika odpovedi.

 

NO NAME PONUDBE

Pri tovrstnih aranžmajih »NO NAME« je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja ter sami te ponudbe ne izvajamo, zgolj na izrecno željo stranke, ki je to ponudbo opazila pri drugih organizatorjih in se to željo tudi izrecno dopiše na pogodbo.

»no name« pomeni, da izbira lege objekta, sobe in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter vplačano storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel/ objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja, da bodo sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.

 

PROMO/ECONOMY/ BUDGET SOBE

Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/ apartmaji skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu. Po izkušnjah so to sobe s slabšimi pogledi (včasih tudi pogled na notranja dvorišča, sosednji zid ipd) ali na lokacijah, kjer se izvajajo vzdrževalna/obnovitvena dela ali predelih, ki so ob recepcijah, dvigalih, stopniščih. Velikokrat pa se zgodi, da stranke vseeno dobijo super sobe/bungalowe in so veliko prihranile na ceni na ta račun rizika. Žal pa gre za riziko v kolikor so Vam takšne stvari pomembne. Stranka s podpisom pogodbe razume kaj pomeni promo/economy ali budget soba ter se z opisom ter nastalim rizikom morebitnega nezadovoljstva strinja.

 

NASTANITEV V APARTMAJIH/HOTELIH

V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure. Skladno z razpoložljivostjo in ob pred-hodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih lokalne agencije. V veliki večini po izkušnjah velja, da se podaljšanje za nekaj ur zaračunava kot 50% dnevnega najema, kadar pa gre za več ur ali podaljšanje do noči pa se zaračuna celoten dan najema oz. storitve.

NASTANITEV POSAMEZNEGA POTNIKA V DVOPOSTELJNI SOBI

Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti TA, da mu najde sopotnika s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Ekipa se bo potrudila najti sopotnika za izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti doplačila za enoposteljno sobo.

 

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem dogovora o plačilu s predračunom, plačilo na trr / plačilom v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika ter ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 2 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da predračun ni bila poravnan in je potrebno ponovno preveriti možnosti letalske karte v kolikor gre za paket z letalskim prevozom. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanja in je rezervacija potrjena po plačilu akontacije po predračunu, če se TA in stranka ne dogovorita drugače. Če se dogovorita kakorkoli drugače, je potrebno to pisno opredeliti ter se pisno zavezati h drugačnemu dogovoru.

 

PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA/ E-MAILA

Živimo v času, ko imamo velikokrat pomanjkanje časa, zato večina naših strank že ve, da nas na elektronsko pošto dobi tudi kdaj med prazniki in poznih večernih urah. Zato velikokrat pride do dejstva, da so rezervacije potrjene po elektronskega naslova ali telefona, ter mnoge stranke so/ste moje redne stranke že mnogo let (hvala!) in se pravzaprav še nismo nikoli srečali. Življenje nas je naučilo marsikaj, zatorej moramo zapisati tudi člen, kdaj je rezervacija potrjena preko spleta/ elektronske pošte.

V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta ali elektronske pošte, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na internetni strani oziroma na internetni strani posrednika. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani oz. končna ponudba, ki jo prejmete na mail, saj mnogokrat datume iščemo točno po Vaših željah.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev prek interneta/ e-maila. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 2 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok (ko letalske karte z določeno ceno npr. ne moremo držati več kot 24 ur ali pa bo akcija namestitev potekla). V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena in pripravimo nov predračun z novim iskanjem osvežene ponudbe (katera je morda enaka, vendar se o tem prej prepričamo).

Sprememba cene po prejetem avansu. Ker se je že zgodilo, da je stranka plačala dogovorjen znesek, v tem času pa se je cena spremenila, dodajamo določilo, da v primeru ko se to zgodi, stranko o tem obvestimo, ter ponudimo možnost spremembe datuma/letalske družbe ali vračilo denarja.

 

POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev. Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov . Oblika dovoljenja je odvisna od posamezne države in se spreminja. Za natančnejše informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

 /Povprašajte nas tudi o nasvetih potovanja z otroki; kako organizirati čas na letalu, kateri otoki/hoteli so družinam prijazni ipd… Z veseljem priskočimo na pomoč z lastnimi izkušnjami./

 

POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob prihodu na destinacijo.

 

VIZUMI

So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Dolžnost potnika je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom v kolikor ga država zahteva. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. TA posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če je izvedljivo preko spletnih strani, ter ima stranka izrecno željo, če nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. TA kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov TA ne vrača v nobenem primeru.

 

CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)

Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola (ne velja za vse, kot npr.ne za križarjenja, Maldive ipd.), 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov, … Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirjevala, uspavala…) brez potrdila osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan tudi vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…). TA lahko vedno poda svoje izkušnje o posameznih primerih, vse pa prosimo, da se držijo predpisov, saj bo le tako lahko potovanje končano z nasmehom.

SKUPINSKA POTOVANJA

So vodena potovanja s strani izkušenih vodnikov oziroma spremljevalcev, za to pa je seveda potrebno minimalno število udeležencev. Vodnik oziroma spremljevalec na poti ureja tehnični del potovanja, pomoč pri prijavi na let, nastanitve, kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se priključi tudi lokalni vodnik, večinoma so vključene že tudi vse vstopnine po programu, seveda če v programu ni drugače navedeno. Rezervacija ne bo sprejeta za potnike, katerih fizično ali duševno stanje je takšno, da bi bilo njihovo potovanje nemogoče ali nevarno za njih in/ali za druge potnike v skupini in bi s svojim obnašanjem ovirali ali onemogočili izvedbo  programa potovanja.

 

 Skupinska potovanja pravilo organiziramo skupaj z drugimi organizatorji, ter upoštevamo splošne pogoje organizatorja skupinskega potovanja.

 

 

 

INDIVIDUALNA POTOVANJA

So brez spremstva vodnika, programi pa so v izvedbi naših lokalnih partnerjev in ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem jeziku). Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem individualnem izboru kraja in časa potovanja. Ob končnem plačilu vam poleg vseh podrobnih informacij posredujemo tudi voucherje/napotnice, ki jih predate lokalnemu partnerju, hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda vse pomembne telefonske kontakte naših lokalnih agentov. Za primer nujnih posredovanj smo na voljo tudi v TA. Lokalni agent vam bo na voljo za dodatne napotke, dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali prevozniku. O reklamaciji, razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa je potrebno pridobiti ustrezno pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli obravnavati.

HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI

Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije in verige, v različnih državah. Naš izbor je pester in sicer med 3* in 5*, za dobro ceno želimo ponuditi kvalitetne storitve. Različne narodnosti: so značilnosti vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Na potovanjih boste srečali pripadnike številnih narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaše potovanje popestri, včasih pa je seveda lahko kakšna stvar tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva. 

Uporaba počitniškega objekta in sob: po splošnih pravilih se lahko vselite v sobo na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom in to ne glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev ali kartic sobe preverite ali je soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in našega vodnika. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne boste mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta, ter si tako polepšamo počitnice brez grenkega priokusa. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od približno 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. V osnovno ceno aranžmaja smo vključili nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo tudi nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile – potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet in jih je potrebno obvezno najaviti ob prijavi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni sobi več oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, da so nastanjeni na dodatnih oziroma pomožnih ležiščih, ki nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav tako se seveda pojavi določena prostorska stiska in posledično s tem manjše udobje. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

 

POSEBNE ŽELJE STRANK

Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob ipd). Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega ni vedno identična s standardno sobo. Velikokrat prejmemo željo o lokaciji sobe/bungalova/vile ter želje vedno posredujemo naprej, žal pa o fiksni potrditvi želj ne moremo nikoli govoriti, saj si le kot Vi, tudi mi želimo, da željo upoštevajo, vse pa je odvisno od njihove razpoložljivosti.

 

KAJ JE POTREBNO NA POTOVANJIH UPOŠTEVATI: POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA

Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativni- mi odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv. V kolikor potnik s svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone in predpise dežele, v kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da potnika s potovanja odstranimo na njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja oziroma vplačane cene aranžmaja.

ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE

Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi in ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Ne pozabite prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila probleme in nesporazume. Prav tako velja opozoriti enako spoštovanje do narave, oceana. V oceanu se ne dotikajte ničesar česar ne poznate in iz njega ničesar ne odnašajte. Odnašanje večjih školjk ter koral je kaznivo ter vedno povprašajte v hotelu, ali je dovoljeno iz plaže odnesti manjšo školjko ali že mrtvo koralo čez mejo, saj vas na carini lahko za takšno dejanje tudi oglobijo. Prav tako velja enako za rastline, posebno v kolikor gre za zaščitene vrste (kot je npr Coco De Mer na Sejšelih).

PODNEBJE

Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem. V kolikor se odpravljate na eksotično destinacijo, pa ste lahko tudi v luksuznih namestitvah, ko boste še vedno lahko opazili kakšnega črička ali gekona v sobah ter na terasah. Na terasah in v okolici pa tudi živali, ki živijo na tem območju. Na Sejšelih lahko tako v januarju in februarju pred bungalovom naletite na mlade želvice, na Šri Lanki Vam lahko iz terase opica odnese hrano, prav tako pa lahko opazite pave kako skačejo po strehah (tudi ponoči) ter krave, ki se sprehajajo ob plaži… ipd… Ko se odločamo za določene destinacije, iz strani TA poskušamo podati čim več informacij kaj pričakovati, še vedno pa je dobro biti odprt za vse možnosti ter biti na njih pripravljen.

 

TEHNIČNI STANDARD

Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v prevoznih sredstvih, opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno dlje, prav tako lahko postrežba traja izredno dolgo in se jim nikamor ne mudi, lahko da bodo imele živali na cestah večjo prednost pred Vami ali se jim bo zdelo normalno odvreči smeti v morje,… Potovanja so pustolovščina, predvsem pa s potovanji spoznavamo tudi druge kulture ter običaje, katerim se lahko najboljše približamo ravno na točkah, ko se nam že skoraj ne zdijo sprejemljive ali so v naši državi prepovedane.

PRAVILA OBLAČENJA

Oblačila in obutev naj bosta udobna, upoštevati pa je potrebno tudi kulturne in verske posebnosti dežele, kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih materialov, pokrivala, očala za zaščito oči in kreme. »Dress code« velja predvsem v hotelih višje kategorije ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako potrebno upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti in pokriti vse dele telesa. Podrobne informacije boste prejeli pri posameznem programu s končnim obvestilom.

POSREDOVANJE POMANJKLJIVOSTI IN REKLAMACIJE

Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj s potovanjem ne boste izpolnili in boste med samim potovanjem ali letovanjem doživeli kakšne neprijetnosti ali pomanjkljivosti. Ob vsakem takšnem dogodku se nemudoma obrnite na našega predstavnika, vodnika ali lokalnega agenta, saj bodo napravili vse, da se napaka ali neprijetnost odpravi. V primeru, da bi po vsebini sodeč lahko bila reklamacija razrešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema in lega sobe), vi pa o tem niste obvestili našega predstavnika oziroma agenta, se šteje, da ste se s takšno pomanjkljivostjo strinjali, hkrati pa boste izgubili pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevkom po vračilu kupnine oz. plačilu škode.

Vsako reklamacijo je potrebno podati na licu mesta in v kolikor napak ni možno odpraviti, skupaj s predstavnikom lokalne agencije in našim predstavnikom izpolnite reklamacijski zapisnik, ki ga podpisanega s strani našega predstavnika in hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši pisni reklamaciji v Sloveniji. V kolikor tega ne boste napravili smatramo, da na storitve nimate pripomb in zato kasnejših reklamacij ne boste obravnavali.

 

IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE

Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij na primer, plovbe ali pristankov na lokaciji. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa.

 

 

 

POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA

Posebni pogoji so povzeti po splošnih pogojih organizatorja križarjenj.

SPLOŠNA DOLOČILA

Za programe križarjenj veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o organiziranem potovanju / križarjenju, sklenjene med TA  in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje/križarjenje/program potovanja.

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni na spletnem naslovu in v poslovalnici.

 

REZERVACIJA IN PLAČILO

Potnik je ob sklenitvi pogodbe o potovanju/križarjenju dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 35 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 35 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.

 

POTNIKOVA ODPOVED

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni obliki. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA  pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan TA povrniti administrativne stroške v višini 20,00 € na pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni lestvici. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju (primeri zapisani zgoraj, kot omenjeno pa se za vsako rezervacijo posebej opredeljeni pogoji pod katerimi akcija velja ter kakšni so odpovedni roki, saj je danes na trgu preveč ladjarjev, da bi lahko pravila posplošili.)

SPREMEMBA REZERVACIJE

Potnik lahko spremeni določene elemente rezervacije, če je to mogoče.

Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev mora to storiti najkasneje do 10 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti in plača za vsako spremembo 50,00€ na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene.

Ladjar MSC npr. za kabine fantastica do 8 dni pred odhodom ne obračunava spremembe imena, za kabine bella pa le-ta znaša 50 € po osebi do 8 dni pred odhodom.

Organizator (ladjar) si pridržuje pravico do spremembe številke kabine (v isti ali višji kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.

Zaradi vremenskih okoliščin in drugih razlogov lahko pride do spremembe programa oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.

Ladjar si pridržuje tudi pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije, v primeru, ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane kabine). V takem primeru si ladjar pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji.

POOBLASTILA KAPITANA

Kapitan ladje ima vsa pooblastila, da brez razloga kadarkoli spremeni predviden itinerar plovbe.

PRIKLJUČNI PREVOZ

TA ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo potnik utrpi zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov za prevoz do predvidenega kraja pričetka potovanja.

PREVOZI NA INDIVIDUALNA KRIŽARJENJA

TA  za individualne prevoze sodeluje s podjetjem Goopti ali Nomago. Splošni pogoji poslovanja za posredovanje in organizacijo prevoza oseb s prevoznikom GoOpti so objavljeni na spletni strani www.GoOpti.com. V nadaljevanju se nahaja povzetek omenjenih splošnih pogojev.

Prevoz do pristanišča

Dan pred prevozom do pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Prevoz do pristanišča lahko zaradi odhoda potnikov iz druge lokacije, ki ni zbirno mesto, traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.

Prevoz iz pristanišča

Dan pred prevozom iz pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Načrtovana ura prevoza iz pristanišča je med 11.00 in 13.00 uro, odstopanje od načrtovane ure prevoza iz pristanišča je lahko za največ dve uri. Potnik bo o odstopanju pravočasno obveščen. Prevoz iz pristanišča v Slovenijo lahko zaradi dostave potnikov na različne lokacije traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.

Možna doplačila

Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je glavna železniška postaja v Ljubljani. Doplačila so: 5 € na lokacijo, ki se nahaja 5 km ali manj od začrtane poti oz. po ceniku.

Odpoved s strani potnika

Za odpoved prevoza do enega meseca pred odhodom na križarjenje odpovednih stroškov ni, do 14 dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza in manj kot 14 dni pred odhodom so odpovedni stroški 100% cene prevoza.

SKUPINSKI ALI INDIVIDUALNI ODHOD

Vsak razpisan skupinski odhod ima v razpisu določeno najmanjše število potnikov, pri katerem TA  zagotovi slovenskega vodnika/ spremljevalca. Če v razpisu ni drugače navedeno je najmanjše število za zagotovitev skupinskega odhoda 30 potnikov. V primeru, da se prijavi manj kot 30 potnikov je križarjenje individualno, brez slovenskega vodnika/spremljevalca. V kolikor je pri skupinskem odhodu možno doplačilo transferja do pristanišča je le-ta organiziran skupinsko v primeru minimalno 30 prijavljenih potnikov na transfer. V primeru da se prijavi manjše število potnikov se transfer organizira preko prevoznika GoOpti, po njihovih pogojih. Potnikova odpoved križarjenja velja po III. členu posebnih pogojih za križarjenja. Pri tematskih križarjenjih je potrebno minimalno število prijavljenih potnikov za izvedbo tematskega križarjenja, v nasprotnem primeru je križarjenje po zmanjšani ceni individualno ali odpovedano.

GARANTIRANE KABINE

Dodelitev višje kategorije kabine od tiste, ki je bila kupljena in zajamčena in/ali na podlagi katere koli akcijske ponudbe, potniku ne daje pravice do ugodnosti in pravic povezanih s to kategorijo kabin. Kabine iste ali višje kategorije, kot je rezervirana imajo lahko drugačne značilnosti, kot so: ločeni postelji, lahko so prilagojene za invalide, imajo oviran pogled skozi okno, imajo opremo in značilnosti ki niso v »garantirani« kabini. V primeru »garantirane« več posteljne kabine bo morda dodatno ležišče dodatno dodano v kabino.

 

 

NOSEČNOST IN DOJENČKI NA KRIŽARJENJU

Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 24 tednov ali več (lahko se razlikuje odvisno od ladjarja). Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnice zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje. Noseče potnice si morajo pred potovanjem urediti potrdilo zdravnika v angleškem jeziku, da so sposobne za potovanje z navedenim predvidenim rokom poroda. Ladjar ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne zaplete povezane z nosečnostjo med in po križarjenju.

Nekateri ladjarji (Costa Cruises) ne sprejemajo dojenčkov mlajših od 6. mesecev ali celo mlajših od 12. mesecev, ko gre za čezoceanska križarjenja ali križarjenja daljša od 15 dni.

OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI

Ladje imajo omejeno število kabin, ki so prilagojene za invalidne potnike, nekatere javne površine na ladji so lahko tudi nedosegljive z vozičkom. Invalidne osebe mora spremljati vsaj ena oseba, ki je sposobna nuditi asistenco invalidni osebi.

Vsak potnik s telesno ali duševno boleznijo, invalidnostjo ali drugimi potrebami, ki med plovbo potrebuje zdravniško oskrbo ali posebno nego, mora ob rezervaciji o tem obvestiti agenta. Rezervacija ne bo sprejeta za potnike, katerih fizično ali duševno stanje je takšno, da bi bilo njihovo križarjenje nemogoče ali nevarno za njih ali za druge ali za osebe ki potrebujejo posebno skrbniško pomoč, katere med križarjenjem na ladji ni mogoče dobiti.

KONČNE DOLOČBE

Posebni pogoji za križarjenja, se uporabljajo skupaj s splošni in posebni pogoji ter navodili za turistične aranžmaje TA Palma in veljajo za vsa križarjenja v organizaciji ladjarjev MSC, Costa Cruises, NCL, Holland Ame- rica, Carnival Cruises, Croisi Europe in ostalih. Splošne pogoje odpovedi ostalih ladijskih prevoznikov so na voljo v Palminih poslovalnicah, saj križarjenja rezerviramo preko Palminih agentov za križarjenje.

POSEBNI POGOJI POČITNIC Z LETALOM

LETALSKI PREVOZI

Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov si dovoljujemo pravico do spremembe časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Možno je tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek zjutraj. Prvi in zadnji dan letovanja sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer).

Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog organizatorjev že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogih zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije boste prejeli nekaj dni pred odhodom.

Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov.

Prihod na letališče je določen pri posebnih charter letih 2 uri pred predvidenim odhodom letala. Pri charter letih je namreč možen tudi predčasen odhod, prav tako je potrebno pravočasno prevzeti potovalne dokumente. V primeru, da na letališče niste prispeli v za to priporočenem času, agencija ne prevzema stroškov za zamujen let in vse, kar je posledično vezano na to.

Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na naslov, ki je bil podan (hišni ali ektronski) od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 24 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta pri agenciji, kjer je bila napravljena rezervacija oz. pri predstavniku na destinaciji. Pri nakupu letalskih vozovnic transfer z/do letališča ni vključen v ceno.

Prtljaga mora biti primerna za prevoz z letalom in ustrezno zaprta. Upoštevajte dovoljeno težo prtljage, ki je navedena na končnem obvestilu pred odhodom ter predpise o ročni prtljagi. Prav tako je potrebno že ob rezervaciji opozoriti na posebno prtljago (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema…) in jo tudi doplačati. Prav tako je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje za prevoz živali.

Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.

ODPOVED LETALSKIH KART IN Z NJIMI POVEZANI PAKETI:

Ko je v pogodbi zapisana samostojna letalska karta ali paket, ki vsebuje transfer z letalom (torej vsa potovanja in počitnice, ki vsebujejo letalski transfer ali več le-teh), je strošek odpovedi 100%  takoj ob plačilu akontacije po predračunu, kateremu sledi pogodba.  Strankam svetujemo zavarovanje rizika odpovedi turističnih aranžmajev.

PRIHOD NA LETALIŠČE V POČITNIŠKI DEŽELI

Po pristanku na letališču gredo vsi potniki sami skozi carinski prostor. Kjer je to potrebno (npr. Egipt, Tunizija, Maldivi, Sejšeli, Mauritius, Sri Lanka ipd), vam bodo razdelili vstopne formularje (tudi v angleškem jeziku), kamor boste izpisali podatke iz vašega potnega lista, odgovorili na vprašanja in zapisali kam ste namenjeni. Naši lokalni predstavniki v ta prostor zaradi carinske zakonodaje nimajo vstopa in vas bodo predstavniki pričakali na izstopu iz letališke zgradbe. Predstavniki imajo po navadi oznako organizatorja ali tablo z vašim imenom, vsekakor pa pred odhodom prejmete o tem obvestilo. Predstavnik Vas preusmeri na izbrani transfer do namestitve/otoka.

POTNE LISTINE IN DRUGE VREDNOSTI

Ob prihodu svoj osebni dokument (potni list) oddate na recepciji hotela. Nazaj ga dobite takoj ali po obdelavi podatkov naslednji dan. Svetujemo, da osebne dokumente in ostale vredne predmete shranite v hotelski sef ter da s seboj vedno vzamete le manjšo količino denarja. V primeru kraje je le-to potrebno prijaviti policiji. V tem primeru in v drugih nujnih primerih se obrnite na našega predstavnika. Agencija in hotelir za ukradene predmete žal ne prevzemata nikakršne odgovornosti. Strankam tudi rada svetujem, da imajo slike kopij dokumentov vedno shranjene ločeno za primer v kolikor bi do česa prišlo, da lahko lažje urejuje težave.

SEF

Hotel in agencija ne prevzemata odgovornosti za denar ali dragocene in vredne predmete, ki jih pustite v sobi, zato le-te shranite v sef, ki vam je na voljo v večini hotelov, ponekod brezplačno ali z ustreznim doplačilom, odvisno od kategorije objekta in dežele, kamor potujete.

Uporabo sefa je potrebno urediti na licu mesta.

HOTELI IN DRUGI POČITNIŠKI OBJEKTI

Kategorizacija hotelov in objektov; je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki niso nujno identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Pri izbiri objektov smo poizkušali zajeti čimbolj pestro strukturo ponudbe. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije, kar je običajno razvidno najprej iz cene aranžmaja, prav tako ob vsakem objektu navajamo povprečno oceno enega/dveh največjih mednarodnih spletnih portalov. Kataloške fotografije so vedno samo simbolične, katalogi so natisnjeni več mesecev vnaprej. Včasih lahko zato pride v tem času tudi do kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja). Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. O vseh morebitnih spremembah bomo goste obveščali preko našega spletnega portala, zato priporočamo, da si ogledate tudi ta del naših opisov in priporočil pred potovanjem/letovanjem.

V kolikor smo otok/objekt že sami obiskali bomo tudi sami podali svojo zgolj mnenjsko oceno kategorije. Velikokrat se zgodi, da so sobe tako primerne za 3*, sama storitev pa za dobre 4* in tako v kolikor imamo dobre informacije tudi radi kdaj opozorimo. Žal pa je vseh namestitvenih objektov ogromno in za vsakega ne moremo podati lastne ocene. Prav zato radi rečemo za Sanjske Počitnice, da smo specializirani za počitnice Indijskega oceana, ki smo ga že mnogokrat obiskali ter pridobili veliko izkušenj iz katerih lahko črpamo boljše lastne ocene.

Različne narodnosti so značilnost vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Turistična agencija namreč ni edini zakupnik hotelskih in drugih počitniških kapacitet, temveč boste tukaj srečali tudi številne druge narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaš dopust popestri, včasih pa je seveda lahko drugačnost tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva.

Uporaba počitniškega objekta in sob; po splošnih pravilih se v sobo lahko vselite na dan prihoda po 14. 00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti od 10. 00/12. 00 skladno s hotelskim hišnim redom, ne glede na uro poleta. Če želite sobo na dan odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14. 00 ure na predviden dan prihoda do približno 11. 00 ure naslednjega dne.

Koriščenje penzionskih storitev; v kolikor gostje koristijo tudi penzionske storitve, polpenzion ali storitve vse vključeno, se te pričnejo koristiti po prijavi v hotel, v skladu s hotelskim urnikom storitev in se zaključijo z odjavo iz hotela, ne glede na uro poleta. Ob poznih prihodih oziroma zgodnjih odhodih iz hotela, ki niso skladni z obratovalnimi časi restavracij in barov, hotelirji niso dolžni postreči večerje oziroma zajtrka. Obroki, ki jih med poletom prejmete na letalu, se upoštevajo kot del rezervirane storitve.

Hišni red; vsi objekti imajo pravilnik oziroma hišni red, ki ga je potrebno upoštevati. Nahajajo se na vidnih mestih hotelskih hiš in drugih objektov.

Prijava pomanjkljivosti; po prevzemu ključev ali kartic preverite sobe in ali je ta primerno pripravljena. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in naše predstavnike, v kolikor so še prisotni v hotelu ali na mobilni telefon. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne bomo mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta. To pravilo se v tem dokumentu pojavi večkrat, da ga resnično ne bi spustili. Radi tudi povemo, da nas lahko med potovanjem kontaktirate po mailu saj skušamo biti na elektronskih poštah vedno ažurni, resnično pa lahko največ storite sami na licu mesta. In nikar pozabiti, da prijazna beseda in nasmeh najdeta prijazno mestoJ. Mnogokrat v določenih kulturah razumejo slabo besedo ali žalitve zelo osebno ter to težko vodi do prijetno rešenega problema, zato je vedno dobro pričeti s prijazno besedo in spoštovanjem osebe pred Vami.

VARSTVO OKOLJA, ČIŠČENJE, MENJAVA BRISAČ

V vseh počitniških krajih je veliko število gostov, kar posledično vpliva na okolje. Hotelirji radi opozarjajo in dajejo nasvete, kako lahko z okoljsko osveščenim ravnanjem, vplivate na varovanje okolja tekom vašega letovanja. V večini hotelov vam bodo brisače menjali le po potrebi. V kolikor želite menjavo svojih brisač, jih odložite na tla kopalnice. Na splošno pa velja, da je čiščenje in menjava brisač vsakodnevna v hotelih 5*, v hotelih 4* vsak drugi dan, v hotelih 3* trikrat tedensko in v hotelih in objektih 2* dvakrat tedensko.

VODA IZ VODOVODA

Ne pijte vode iz lokalnega vodovoda (pip), ki je pogosto tudi močno klorirana. Kupujte ustekleničeno vodo, takšno naročajte tudi v barih in restavracijah ali po naročilu v sobo. Ustekleničena voda je vedno za doplačilo v luksuznih rezortih pa je po navadi vključena z dnevno menjavo kot aparat za kavo/čaj.

Oddaljenost od plaže in drugih objektov; navedbe v katalogih organizatorjev so informativne in predstavljajo samo približno oceno razdalje do plaže oziroma oddaljenost od morja, hoja ali vožnja je lahko zato daljša. Prav tako je lahko oddaljenost v istem hotelskem kompleksu različna; v primeru hotelov na plaži, so nadstandardne sobe najbližje plaži, v primeru oddaljenih hotelov pa so le-te najbližje glavni zgradbi, bazenom, restavracijam, ipd. Potrebno je upoštevati, da so lahko sobe včasih precej oddaljene od plaže, recepcije, restavracije, ipd. zaradi velikosti določenih hotelskih resortov.

Bazeni; vodi v bazenih iz higienskih razlogov dodajajo kemikalije. Gostom z občutljivo kožo priporočamo, da se o tem posvetujejo s svojim zdravnikom ali bazenov sploh ne uporabljajo. Voda se v bazenih sicer redno menjuje, kakovost vode pa je ob množični uporabi vsekakor slabša. V času menjave vode in čiščenja bazena le tega ni možno uporabljati. Uporaba bazena je razvidna iz obratovalnega časa. V obratovalnem času je uporaba bazena dovoljena ob upoštevanju pravil in na lastno odgovornost. Otroci so v bazenu lahko vedno samo ob spremstvu oz. nadzoru staršev. Določeni hoteli nudijo ogrevane bazene (ob vsakem opisu hotela smo te podatke posebej opredelili). O tem ali se bazeni tudi dejansko ogrevajo in kakšna je temperatura, odločajo hotelirji sami.

Napitnine; so skoraj povsod pravilo in veseli jih bodo povsod. Če ste s storitvijo zadovoljni, običajno dodate od 5 do 10% k zaračunanem znesku; to velja tako za restavracije, bare, kot tudi voznike avtobusov, lokalne vodnike ipd. Še posebej so napitnine pričakovane v arabskem svetu, saj so velikokrat edini vir preživetja.

PREZASEDENOST HOTELA ALI DRUGEGA OBJEKTA NASTANITVE

V primeru zasedenosti določenega hotela/objekta si pridružujemo pravico premestitve v hotel/objekt enakovredne ali višje kategorije. Seveda se zelo trudimo, da do tovrstnih sprememb ne bi prihajalo in v kolikor imamo podatek o prezasedenosti pravočasno, vas o nastali problematiki obvestimo pred odhodom. Žal včasih prezasedenosti kapacitet nastane v zadnjem hipu. V tem primeru vam lokalni agent na destinaciji uredi ustrezno nadomestno nastanitev.

DODATNI STROŠKI

Na nekaterih destinacijah v večini hotelov dodatne pijače (tudi pijače ob polpenzionu) ni potrebno poravnati takoj. Račun lahko podpišete, dodate številko vaše sobe in vaše ime s tiskanimi črkami. Skupni znesek poravnate na koncu vašega dopusta. Način plačila: gotovina (EUR, USD, EGP, TND, TRY). V vseh hotelih ne sprejemajo potovalnih čekov ali kreditnih kartic. Dodatno vam bodo zaračunali še davek. Pozanimajte se na blagajni v hotelu.

SPREMEMBE REZERVACIJ IN PODALJŠANJE BIVANJA

V takšnem primeru vas vljudno naprošamo, da se obrnete na našega predstavnika in vašim željam bomo poskušali ugoditi, seveda v kolikor bodo to dopuščala prosta mesta na letalu in v kapacitetah. Seveda je potrebno upoštevati, da lahko pride do dodatnih stroškov (stroški transferja, stroški odpovedi v prvotno rezerviranem objektu, doplačila za drug hotel, stroški sprememb ipd). Dodatne stroške je potrebno poravnati pri predstavniku na kraju samem pred spremembo oziroma selitvijo. V kolikor na lastno željo prekinete vaše bivanje predčasno ali želite odpovedati preostanek letovanja, vam vračilo neizkoriščenih storitev ne pripada.

NAPAKE V KATALOGIH ORGANIZATORJEV IN CENIKIH TER SPLETNIH STRANEH

Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh.

POTOVANJA V ČASU EPIDEMIJE IN PANDEMIJE

V kolikor se rezervacija izvede med epidemijo/pandemijo stranka razume riziko potovanja, možnosti odpovedi letov ter morebitnih nastalih sprememb, katerih stroškov TA ne krije. V kolikor je rezervacija sklenjena preden se država oz svet nagiba h stanju epidemije/pandemije pa se skupaj s stranko potrudimo urediti nove datume potovanja v kolikor do epidemije/pandemije pride. Strankam v primeru odpovedi skušamo urediti del povračila vendar v teh primerih, ki jih ne moremo obvladovati lahko le računamo na sodelovanje z organizatorji (torej letalskimi družbami, prevozniki, lokalnimi agenti ter hotelirji) ter njihovimi pogoji odpovedi. Kot butična agencija nam vsaka stranka ogromno pomeni, ter naredili bomo vse kar je v naši moči, da uresničimo želje, žal pa igra tukaj vlogo mnogo dejavnikov, katerih ne moremo sami odmisliti. Situacija v letu 2020 nas je mnogo naučila, hkrati pa je mnogo vprašanj tudi še ostalo odprtih. Želimo ravnati moralno in etično odgovorno, zadovoljiti stranke v prvi vrsti ter hkrati reševati turizem, zato vljudno prosimo, v koliko prihaja do podobne situacije in organizatorji ponudijo možnost spremembe datuma, to sprejmete, saj o povrnitvi stroškov ne moremo govoriti dokler ne raziščemo vseh možnosti celotne verige organizatorjev v paketu.

 

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.agencija-manager.com in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.

 

p.s.

Ne prezrite tudi datoteke o splošnih pogojih zavarovanja rizika odpovedi na spletni strani Zavarovalnice Sava: KLIK

 

Velenje, 25.1.2021

 

 

Agencija Manager d.o.o.
 

T: +386 41 672 480
E: info@agencija-manager.com

Prijava na e-novice

V kolikor želite biti obveščeni o naši aktualni ponudbi se prijavite na naše e-novice.
Prijava na e-novice
© 2011 - Agencija Manager d.o.o. - Vse pravice pridržane